Tast selv - E|Forsyning

I vores Tast Selv Service - "E|Forsyning" kan du: 

  • gemme dine måleraflæsninger og følge med i dit varmeforbrug
  • indsende en flyttemeddelelse til Sæby Varmeværk
  • se de tidligere fremsendte årsopgørelser
  • se forbruget på din varmemåler fem år tilbage
  • Følge dine indbetalinger af acontorater samt se næste forfaldsdato

Du skal bruge dit forbrugernummer samt din webpinkode til at logge på Tast Selv Service.

Disse finder du anført på alle henvendelser fra Sæby Varmeværk samt på den sidste betalingsoversigt fra Betalingsservice.

LOG PÅ E|FORSYNING HER

 

VI HAR ÅBENT 24 TIMER I DØGNET