Priser

ÅRLIGE AFGIFTER GÆLDENDE FRA1/7-2017:

 

 

 

  excl.moms   incl.moms  
         
Abonnementsafgift pr. tilslutning 1.000,- kr  1250,- kr
Fast afgift efter BBR-registrets angivelse af bolig- og
erhvervsarealer
12,- kr/m2  15,- kr/m2
Fast afgift-kun hvor BBR-registret ikke er repræsentativt
(opmålt rumfang)                                                                                  
4,29,- kr/m3 5,36,- kr/m3
A'conto MWh. pris 300,- kr  375,- kr
A`conto MWh. pris på varme fra returvand  180,- kr  225,- kr

 

                                                                                                                                                                          

(Fast afgift afregnes normalt efter BBR-registrets angivelser af bolig- og
erhvervsarealer,
men kan i særlige tilfælde, efter Varmeværkets afgørelse,
fastsættes efter opmåling af rumfang.)

 

Årlig a`conto betaling fordeles på 5 rater med sidste rettidige betalingsdag
således:
1/8 - 1/10 - 1/12 - 1/2 - 1/4.

 

Afregningsaflæsningen foretages hvert år i maj/juni og slutafregningen
udsendes ultimo juli.

 

Motivationstarif - Temperaturtarif
Returtemperaturen hos forbrugeren, målt som
gennemsnit over regnskabsåret, må ikke overstige 37 °C.
Der betales 1,5% i
tillæg på MWh. prisen for hver 1°C, returtemperaturen er over 37 °C.

 

 

 

GEBYRER VED FOR SEN INDBETALING:

 

 

  excl.moms    incl.moms
Rykkergebyr     100,- kr
Incassogebyr                                                                                200,- kr
Gebyr ved genoplukning     300,- kr
Flytteafgift 150,- kr   187,50,- kr

 

 

ANDET:

Afbrydelse
af stikledning eller flytning af eksisterende stik betales efter regning.

Aktuelle priser fås ved henvendelse til Sæby Varmeværk.

Beskadigelse
af rør, måler eller følere betales af forbruger efter regning.

 

 

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 21.juni 2017.