Få tilskud til energibesparelser


Energisparelovgivning betyder at Sæby varmeværk skal registrere og dokumentere energibesparelser hos slutbrugere - ikke kun fjernvarmeforbrugere.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med planlægning af energibesparelserne rettes henvendelse til varmeværket med henblik på rådgivning. Dokumenterede besparelser har værdi forvarmeværket, og det er hensigten at godtgøre besparelser ved udbetaling af
markedsværdien for disseSkema til energibesparelser kan hentes her.

Skemaet udfyldes og returneres til Sæby fjernvarmeværk A.m.b.a.


På adresse:
Energivej 1
9300 Sæby