Renovering af fjernvarmeledninger i 2017

Som tidligere år bliver der også i 2017 foretaget renovering af gamle og udtjente fjernvarmeledninger, både hovedledninger og stikledninger.

Der er i 2017 kun i mindre omfang arbejde sammen med Frederikshavn Forsyning, hvor der også foretages kloakeringsarbejder, udskiftning af vandledninger m.v.

Det foretages på følgende veje:

Vinkelvej og Rosenvej.

På ovenstående strækninger foretages koordinering og information af Frederikshavn Forsyning.

Herudover udføres renovering af fjernvarme, hvor Sæby Varmeværk koordinerer arbejdet. Der er foreløbig planlagt på følgende veje:

Hans Gramsvej, Rosenvænget 2-10, 12-20, del af Farvervej, del af Chr. Ruusvej, del af Louis Nielsensvej.

Sæby Varmeværk omdeler særskilt information, til de berørte beboere.

Med venlig hilsen

SÆBY VARMEVÆRK