Vi påbegynder udskiftning af batteri i ca. 800 af vores målere.

samtidig opgraderer vi displayet til Multical 602 inkl. et nyt fjernaflæsningsmodul, således at måleren er forberedt til næste generation fjernaflæsning.

Henvendelsen sker via SMS - og udskiftning sker af varmeværkets egne folk.