Normalt foretages varmeproduktionen på vores gasmotorer, hvor vi samtidig producerer el, som sælges på spotmarkedet. På det nuværende anlæg henter vi ca. 14 MW varme ud af motorerne inkl. røggasserne. Når vi indbygger en absorptionsvarmepumpe, anvendes den varmeste del af røggassen til at drive varmepumpen med. Varmepumpen har en virkningsgrad på 1,7, og giver dermed mere varme, og dermed kan vi fremover køle vores røggas helt ned til ca. 20°C (i stedet for 60°C tidligere), hvilket medfører at vi kan få ca. 17,2 MW varme ud af anlægget – med det samme brændsel som før.

Varmepumpen leveres i løbet af uge 8 – og snarest herefter starter ombygning og installationen – som forventes afsluttet i begyndelsen af maj.

Hvis man er interesseret i hvordan en absorptionsvarmepumpe virker kan vi henvise til dette link  http://segenergy.dk/produkter/varmtvands-chiller-og-varmepumpe/

 DSC 0296
Varmepumpen er ankommet.

DSC 0352
Så er varmepumpen på  plads.

DSC 0365
Vekslerhalen klar til de nye røgveksler.

DSC 0458
De nye røgveksler monteret.